درباره

این کانون با هدف جمع آوری اسامی تمامی شاعران گیلانی از سال 1200 شمسی به بعد حدالمقدور به همراه زندگینامه و مجموعه کامل آثارشان (با رعایت حق نشر)،در تابستان 1399 تاسیس شد.