عبدالحمید لاهیجی ( صدرالعلما )

ایشان به سال ۱۲۴۸ شمسی چشم به جهان گشودند و در سال ۱۳۱۸ شمسی دار فانی را وداع گفتند.

فعلا اطلاع دیگری از زندگی وی در دسترس ما نمیباشد،به محض دسترسی به اطلاعات بیشتر این صفحه بروز رسانی خواهد شد.

چند اثر از ایشان

دل دیوانه ما منزل جانانه ماست 
خلوت حضرت او ، در دل دیوانه ماست
زاهد آنِ تو و آن کعبه و آن راه حجاز
دل ما ، کعبه ما، قبله ما ، خانه ماست
 چون گذشتیم ، ز آلایش دنیای دنی 
درهمه کون ومکان ، منزل و کاشانه ماست
باده وصلت جانانه اگر میطلبی
همه در مردمک دیده مستانه ماست
آشنای رخ او ، از همه بیگانه شود 
 هرکه از جان گذرد ، عاشق فرزانه ماست
 زاهد آنِ تو و آن جنت و آن حور وقصور
عرصۂ خلد برین ، گوشه میخانه ماست
دوش در گوش من آن شاهد غیبی می گفت 
 صدر شوریده ما ، واله و دیوانه ماست 

منابع:

غ.م۳۲۶