ملا عبدالرزاق لاهیجی

مولانا عبدالرزاق لاهیجی ملقب به فیاض،پدر ابوالفتح گیلانی ، قراری گیلانی و همام گیلانی، از شاگردان مولانا ملاصدرای شیرازی بود و کتاب های زیادی در باب فلسفه و حکمت نوشته است من جمله (( شوارق)) و ((گوهر مراد)) همچنین شرحی فارسی بر فصوص شیخ محی الدین عربی نگاشته است.

همچنین دیوانی با بیش از دوازده هزار بیت دارد.

فیاض در سال ۱۰۲۰ شمسی در اصفهان درگذشت و در همان جا مدفون گردید.

چند اثر از ایشان:

هر شبم می عشق او نوش کنم 
چون مجمر از آتش درون جوش کنم
با خاموشی سخن بگویم وانگه 
با تنهایی دست در آغوش کنم 

*************************

گفته بیدار باید عاشق دیدار ما
پاس این حرف تو دارد دیده بیدار ما 
رتبه افتادگی را خوش به بالا برده ایم
سایه بر بالای خود می افکند دیوار ما

***********************

من کجا و دست گل چیدن کجا ای باغبان 
ناله بلبل مرا اینجا به زور آورده است 

*************************

گر سپند آسا ز آتش مگریزم دور نیست
میکشم میدان که خود را خوب بر آتش زنم

***************************
وقت است که ترک پیر و استاد دهیم 
آموخته ها را همه از یاد دهیم 
با جام دوساله در میکده ها 
ناموس هزار ساله بر باد دهی

منابع:

تاریخ ۲۹

سخن(۲)۶۱۶

واله(۳)۱۴۲۳