مهدیقلی صفاری ( اشرف لاهیجی )

مهدی قلی صفاری ملقب به اشرف لاهیجی بسال ۱۲۶۶ شمسی چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۱۴ شمسی چشم از جهان فرو بست

(اطلاعات تکمیلی در مورد ایشان و زندگیشان بزودی در دسترس قرار خواهد گرفت)

چند اثر از ایشان

شکنج زلف تو دل میبرد چه چاره کنم
چه سان شکنج سر زلف تو نظاره کنم
اگر دو دیده به بندم مدام دل ناید
اگر گشایم صد جامه پاره پاره کنم
 در این دو حال پریشان شدم ز ناچاری
 گره زنم سر زلف تو استخاره کنم
 دمی که از سر زلف تو دور میگردم
 مدام گریه چو طفلان شیرخواره کنم
  چنان به بوی دو زلف تو مست می باشم
 سزاست خنده به مست شرابخواره کنم
 گر از کمند سر زلف تو جهد اشرف
زلف جمله زیبا رخان کناره کنم
چنان به بند کمند تو من گرفتارم
کجاست عمر که هر تار آن شماره کنم

منابع:

غ.م۱۹