مولانا ملا حسن گیلانی

یکی از حکیم ترین و فیلسوف ترین افراد حاضر در تاریخ گیلان که به حسن رفتار با همه ونیز اخلاق خوش معروف بود جناب ملا حسن گیلانی بودند از تولد وی اطلاعی در دسترس نیست اما وفاتشان به سال ۱۰۸۸ شمسی در قم بوده و در آنجا نیز مدفون گردید

 نه در طلب سمور و نه اطلس باش
  در دیده ی اعتبار خاروخس باش 
 خواهی که سری برون کنی از منزل
 چون جاده پامال کس و ناکس باش
  
  
 از کثرت داغ توام افلاکم
  وز زور لگدکوب حوادث خاکم 
 باران نشاط اگر ببارد سنگم 
 ور آتش غم شعله کشد خاشاکم 

منابع:

سامی(۳) ۱۹۵۲

ع.ح ۱۳۳

نصر ۱۵۷

تاریخ ۳۶

بزرگ(۹)یک ۲۴۱

خلیل بیست وشش ۹۶