کاظم السادات اشکوری

کاظم فرزند هادی متولد سال ۱۳۱۷ در روستای «نارنه»‌ی اشکور و تحصیلکرده در رشته تحصیلی جغرافیای انسانی و اقتصادی میباشد سالها کارشناس مرکز مردم شناسی ایران بود.ایشان منقد بزرگ ادبی معاصر هستند

چند اثر از ایشان:

کبوتری که لب حوض ، آب می نوشد 
به دل شکستن ما ، بی حساب می کوشد 
در این غروب که بر بام ، رنگ زرد زدند 
غمی درون دلم ، مثل آب می جوشد 
یکی برهنه فتادست ، فارغ از اندوه 
یکی هماره ، رخ از آفتاب می پوشد 
چه آسمان قشنگیست ، بر فراز افق 
کسی نشسته در آنجا ، شراب می نوشد 
دلم گرفته ، چه سازم که وارهم یک چند 
در این کویر که هرسو ، سراب می جوشد


********************************

در کوچه نام غنچه شنیده ست یار ما 
شاید ز راه می رسد اینک ، بهار ما 
همسایه با ترانۂ غم ، گشت آشنا 
وقتی که خواند ، بلبلکی بر حصار ما 
دستی کشید بر رخ ساحل ، نسیم صبح 
گویی ربوده یکسره از کف ، قرار ما 
باران ، کنار پنجره آواز خواند و رفت 
دیگرنیارمید ، دلی در دیار ما 
دریا ترانه خواند بسی ، صبح و شامگاه 
یعنی که ، در فراق تواینست کار ما 


************************
صفای مزرعه دور  
   در حرکت تست 
تو مثل لرزش یک ساقه علف هستی
 و چشمهای تو 
    چون چشمه های کوهی
           صاف
□
 غروب ، زمزه ای است 
که در نگاه تو
   خاموش می شود
        هر روز 
و گونه های تو 
وقتی سپیده می تابد 
دریچه ای است
         به نور
 بیار نام عسل
     که رود کوچک ده 
سرود خوانان از دره ها عبور کند

منابع:

گ.ف ۱۸۱