محمد رضا ناصر الاسلام ( خائف لاهیجی )

این شاعر در سال ۱۲۵۱ خورشیدی در لاهیجان متولد و در سال ۱۳۱۸ چشم از دنیا بستند

اطلاعات بیشتر از این شاعر پیرو تحقیقات میدانی گسترده تر در اختیار قرار داده خواهد شد

چند اثر از ایشان

الصلا ، ای عاشقان از خون وضو باید کنید
سرخرو ، بر درگه معشوق ، روباید کنید
 خوش بود قربانیان را ، روز قربانی نیاز
دست و پا،در چشمه خون شستشو باید کنید
برثنای یار ، حمد وسجده می باید نمود
 شاكراً ، رو بر دیار آرزو باید کنید
 با تضرع ، باید اکنون رفت تا کوی نگار
یار را  در موجه خون ، جستجو باید کنید
مقتدای عشق با معشوق شد درراز ، حال
اقتدا با او ، در این کار نکو باید کنید
الصلا ، هنگام معراج است ای قربانیان
 خائفی را با جهانی مدح گو باید کنید

منابع:غ.م۱۱۲